فرهنگ رایانه شادگان
مرکز چاپ دیجیتال ( بنر - شاسی - استند ) و نگارش و تنظیم پایان نامه های دانشگاهی
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۴ توسط فرهاد حامدی |
رهبر فرزانه

نوشته شده در تاريخ جمعه هجدهم بهمن ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |

هفته مشاغل 4ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ جمعه هجدهم بهمن ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |

هفته مشاغل 3ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ جمعه هجدهم بهمن ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |

هفته مشاغل 2ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ جمعه هجدهم بهمن ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |
هفته مشاغل 1


ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |

سفارش دبیرستان کوثرالنبی (س)


نوشته شده در تاريخ جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |

سفارش دبیرستان کوثرالنبی (س)


نوشته شده در تاريخ جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |

سفارش دبیرستان پروین اعتصامی


نوشته شده در تاريخ جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |


سفارش دبیریستان پروین اعتصامی


نوشته شده در تاريخ جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |

سفارش دبیرستان امام صادق (ع)


نوشته شده در تاريخ جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |

ساعت جهت دفتر مدیریت دبیرستان حضرت زهرا(س)


نوشته شده در تاريخ جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |

سفارش دبیرستان نمونه دولتی حضرت زهرا(س)


نوشته شده در تاريخ سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |

34 دکلمه درباره دهه فجرادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |
من باختــــــــــــــــــــم ...

من پذیرفتم شكست خویش را پندهای عقل دوراندیش را

من پذیرفتم كه عشق افسانه است این دل درد آشنا

دیوانه است میروم شاید فراموشت كنم در فراموشی

هم آغوشت كنم می روم از رفتن من شاد باش از عذاب

دیدنم آزاد باش آرزو دارم بفهمی

درد را تلخی برخوردهای سرد را

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |
گاهی باید کــــــــم شی از بودن ها...زیاد که باشی...تـــــــکراری می شوی...بودنت را قدر نمی دانند...خـــــــــوب بودن ومهربانیت وظیفه ات میشود...و خیلــــــــــــی زود فراموش میشوی...
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |

هر روز صبح مادرم می گوید باز که دیشب آبدهانت بالشت  را خیس کرده من لبخند  میزنم و می گویم خدارو شکر هنوز از گریه های شبانهمن بی خبر است.....

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |

حرفهای زیادی بلد نیستم …

من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت که حرفهایم را دزدید …

از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکر کنی !

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |

هر كي دلت رو شكست صداشو در نيار     

       يه روز دلش ميشكنه صداش در مياد

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |
خدایا

كفر نميگويم، پريشانم چه ميخواهي تو از جانم

مرا بي آنكه خود خواهم اسير زندگي كردي

خداوندا تو مسؤلى...

خداوندا اگر روزي بشر گردى!

پشيمان ميشوي از قصه ى خلقت، از اين بودن، از اين عادت...

خداوندا تو ميدانى كه انسان بودن و ماندن در اين دنيا چه دشوار است

چه زجري ميكشد آن كس كه انسان است و از احساس سرشار است...


                                            دكتر علي شريعتى

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |

درد


برای بعضـــي دردها نه ميتوان گريــــــه کــرد...


نه ميتوان فریاد زد


برای بعضـــی دردها فقـــط ميتوان نگــــاه کرد و بی صـــــدا شکست....!

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |

تو را به اندازه ي همه ي نبودن هايت دوست دارم

زيرا كه بودن با تو فقط لحظه اى بود

و نبودن با تو عمرى....

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |

آدم هـا مى آینـد ...

زنـدگى مى کننـد ...

مى میـرنـد و مى رونـد ...

امـا فـاجعـه زنـدگىِ تــو آن هـنگـام آغـاز مى شـود

کـه آدمى مى رود امــا نـمى میـرد!

مـى مـــانـد و نبـودنـش در بـودن ِ تـو چنـان تـه نـشیـن مى شـود

کـه تـــو مى میـرى

در حالـى کـه زنــده اى !!!

نوشته شده در تاريخ یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |

سفارش خانم موسوی

4ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |

سفارش خانم موسوی

3ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |
سفارش خانم موسوی
2


ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |

سفارش خانم موسوی

1ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |
مِـثـل هـَمیـشـﮧ بـَراے تــُو مے نـویـسَـم ..

تــُو بـﮧ نیـتِ هَـر ڪِـﮧ دوسـت دآرے ، بـِخـوآטּ !

مےدانـَم ڪِـﮧ نِمے خـوآنے

مےدانـَم ڪِـﮧ نِمے دانے

حـَتـے مےدانـَم ڪـﮧ گـوش هـَم نِمے دهے !

وَلے مـَـטּ مےدانـَم ڪـﮧ

هـَنـوز هـَمآنـَم ڪـﮧ دوسـتـَت دآشـت ..

اَمـآ
ڪَمے شِـڪَسـتِـﮧ تـَر ..

گآهے دِلنـِوشـتـِﮧ هآیـَم تَـلخُ گـَزَنـدِه مے شـَوَنـد

چـﮧ ڪُنـَم ؟!

دِلـَم پُر اسـت

تــُو بـﮧ دِل نـگـیر ..
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |
چـــﮧ بیـــهــوده اختــــرآعـ شـُــد ...

» سـَـمـ «! » شکنـــجـــﮧ« » تیـــغ « »
 
چـــو بــﮧ دآر « . و امثــآلـ اینـــهـــآ!

وقتــے یـکـــ خـــآطــره مــے تــَــوآنــــد:

نفســـتــ را بنـــد بیـــآورد

زمــــیــטּ گیــرتـــ کنــــد

تــــو را بـــﮧ گـــریـﮧ بینـــدازد

خونــتـــ را بـــﮧ جــــوشــ آورد و ..
 
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |
گاهی دلت بهانهــــــــ هایی می گیرد

که خودت انگشتــــــــــــــ به دهان می مانی...

گاهی دلتنگی هایی داری

که فقط باید فریادشان بزنی اما سکوتـــــــــ می کنی ...

گاهی پشیمانیــــــــ از کرده و ناکرده ات...

گاهی دلــــــــت نمی خواهد دیروز را به یاد بیاوری

انگیزه ای برای فردا نداری و حال هم که...

گاهی فقط دلت میخواهد زانو هایت را تنگ در آغوش بگیری

و گوشه ای گوشه ترین گوشه ای...!

که می شناسی بنشینی و"فقط" نگاه کنی...

گاهی چقدر دلت برای یک خیال راحت تنگ می شود...

گاهی دلگیری...شاید از خودت...شاید..
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۲ توسط فرهاد حامدی |
می دونی
باید بفهمــــــــی وقتی دلت می گیره ...
تنهایــــــــــــی !
باید یاد بگیری از هیچ کس توقع نداشته باشی !
باید عادت کنی که با کسی درددل نکنی !
باید درک کنی که هر کس مشکلات خودشو داره !
باید بفهمی وقتی
ناراحتـــــــــــــــــــــــی ...
دلتنگی ...
یا بی حوصلــــــــــه ای ...
هیچ کس حوصله ی تو رو نداره !
دیگه باید فهمیده باشی همه رفیقِ وقتای خوشی اند !

.: Weblog Themes By MihanSkin :.